City of Subotica

 Subotica

Član Gradskog veća zadužen za oblast turizma, investicijа i međunarodne saradnje: Srđan Samardžić
Adresa: Trg Slobode 1
Tel: + 381 (0) 24 636-112
E-mail: lokalni.razvoj@subotica.rs