News

Statistika za maj

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za maj mesec 2015. godine, ukupan broj dolazaka i noćenja turista u Subotici i na Paliću je u porastu u rasponu od 3,7% do 27,2%

 

Tramvajska stanica

Turistička organizacija grada Subotice je početkom godine aplicirala sa projektom "Tramvajska stanica" na konkurs Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije i odobrena su joj sredstva u iznosu od 6.127.295 dinar

Pages