News

Statistika za novembar

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku za novembar 2104. godine, Subotica i Palić beleže konstantan rast broja dolazaka i noćenja. U proseku, povećanje broja dolazaka u poslednjih 11 meseci iznosi 12,25% a noćenja 8,05%.

 

Audio vodič

Turistička organizacija grada Subotice je završila audio vodič namenjen prvenstveno individualnim turistima ali i grupama kojima se pruža mogućnost da se na najsavremeniji način upoznaju sa znamenito

Pages