Poziv – promocija i edukacija

Pozivamo Vas na svečano predstavljanje i Prvu edukativnu radionicu projekta "Promocija ekoturizma i zaštita životne sredine Palićkog jezera, Ludaša i Gornjeg Podunavlja".

 

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite popunjavanjem prijavnog formulara, koji ćete poslati najkasnije do 16. juna 2016. godine na sledeću e-mail adresu: jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org.
 

Projekat realizuje "Centar za istraživanja i studije turizma" u saradnji sa Gradom Subotica,
Ministarstvom trgovine, turizma i telekomuikacija, Nemačkom organizacijom za međunarodnu
saradnju GIZ i Centralno-evropskom inicijativom (CEI) u periodu od maja do decembra 2016. godine.

 

Ovim putem vas pozivamo da u ponedeljak 20. juna sa početkom u 10.00 h uzmete učešće na svečanom otvaranju i prvoj edukativnoj radionici koja će se održati u "Eko Centru" na Palićkom jezeru.
 

Svrha projekta je stvaranje uslova za razvoj ekoturizma i preduzetništva uz poštovanje principa očuvanja zaštite životne sredine na teritoriji Palićkog i Ludaškog jezera i Gornjeg Podunavlja.
Implementacija projekta će se sprovoditi kroz ukupno 6 komponenti koje će obuhvatiti:

(1) Brendiranje, promociju i prodaju turističkih proizvoda;

(2) Razvijanje kapaciteta lokalnih aktera u skladu sa principima
ruralnog razvoja;

(3) Podrška razvoju preduzetništva;

(4) Unapređenje mera zaštite životne sredine;

(5) Izgradnja infrastrukture i

(6) Osiguranje održivosti projekta.

Projekat predviđa organizaciju radionica i edukativnih sesija sa ciljem podizanja kapaciteta aktera
privatnog, javnog sektora i organizacija civilnog društva. Obuke će se realizovati u domenu turizma i preduzetništva kroz koje će se lokalnim akterima preneti znanja o najboljim praksama u domenu promocije destinacije kroz turizam, saradnju na lokalnom nivou sa akterima i razvoju prioritetnih turističkih proizvoda.

Agendu događaja, možete preuzeti ovde, a za sva pitanja se možete obratiti na e-mail:
jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org ili na broj telefona : +381214722042.

 

Važna napomena:
Svim učesnicima biće dodeljeni setifikati o učešću na kraju projekta.