Parking

Parking mesta u Subotici su podeljena u četiri zone. Vreme za parking nije ograničeno, a plaćanje se može vršiti na dva načina - kupovinom parking karte i slanjem SMS poruke. Karte za sve zone se mogu kupiti na kioscima “Štampe”. Označite vreme parkinga na karti i postavite je na unutrašnju stranu prednjeg vetrobranskog stakla Vašeg automobila, gde može lako da se vidi. Plaćanje parkinga možete da izvršite i pomoću mobilnog telefona koristeći bilo koju od srpskih mreža mobilne telefonije. U tekstu poruke upišite broj automobilskih tablica bez razmaka. U crvenoj zoni, poruku treba poslati na 9241. U žutoj zoni, poruku treba poslati na 9242. U zelenoj zoni, poruku treba poslati na 9243. U plavoj zoni, poruku treba poslati na 9244. Za ceo dan, poruku treba poslati na 9245. Nekoliko sekundi posle toga, dobićete tekstualnu poruku (SMS) kojim se potvrđuje da ste izvršili uplatu. Da biste saznali više o parkiranju ili službi za odnošenje auta, posetite http://www.suparking.rs