Aplikacija

Aplikacija je urađena je na tri jezika – srpskom, mađarskom i engleskom i njenim instaliranjem na "pametne telefone" ili tablet računare turista dobija sve informacije o Subotici sažete na jednom mestu - o saobraćaju, smeštaju, restoranima, kafeima, vinarijama, arhitekturi, kulturnim mestima, Paliću, Ludašu, Kelebiji, festivalima i manifestacijama.

Od maja 2013. godine sadržaj je dostupan i na nemačkom jeziku.

Celokupan sadržaj aplikacije je lociran na mapama Subotice i Palića, upisane su geografske koordinate te je pronalaženje objekata u gradu znatno olakšano.

Aplikacija se potpuno besplatno može preuzeti sa GooglePlay-a