Spisak turističkih vodiča

Spisak aktivnih licenciranih turističkih vodiča:

Atila Novak (srpski, engleski, nemači, mađarski, španski) +381 (0) 64 141.81.31 attila_novak@web.de

Aleksandar Dognar (srpski, mađarski) +381 (0) 69 140.30.71 dognar@suonline.net

Nemanja Mutić (srpski, mađarski) +381 (0) 63 596.829 nemanja.mutic@gmail.com

Biljana Govorušić (srpski, engleski) +381 (0) 69 196.39.98, biljana.govorusic@gmail.com

Sanja Matić (srpski, engleski) +381 64 288.66.83 sanja.matic.su@gmail.com

Adrijana Vuković (srpski, engleski) +381 (0) 63 550.748 adrijana.vukovic991@gmail.com

Boris Tot (srpski, engleski, mađarski) +381 (0) 64 28.29.401 totb@open.telekom.rs

Viktor Gencel (srpski, engleski) +381 (0) 61 17 09 514, gencel@viktor@gmail.com

Location