Turističke agencije

ADRIA TOURS

Adresa / Lokacija:Matka Vukovića 11

Telefon: +381 (0) 24 524-082

Opis: Subagentura

 

BIG BLUE

Adresa / Lokacija: Dimitrija Tucovića 8A

Telefon: +381 (0) 24 41 000 41

E-mail: subotica@bigblue.rs

Sajt: www.bigblue.rs

Opis: Subagentura

 

ECO-TRAVEL

Adresa / Lokacija:Trg Komora i Jakaba 7

Telefon: +381 (0) 24 671-700

E-mail: eco@subotica.net

Opis: Subagentura

 

EURO-TRAVEL

Adresa / Lokacija: Korzo 7/4

Telefon: +381 (0) 24 556-554

E-mail:  eurotravel@suonline.net

Opis: Licencirana turistička agencija

 

GOLDEN TRAVEL

Adresa / Lokacija: Matije Korvina 2

Telefon: +381 (0) 24 600-155

E-mail:  goldentravelsu@gmail.com

Sajt: http://www.goldentravel.rs

Opis: Licencirana turistička agencija

 

 

INTERTRAVEL

Adresa / Lokacija: Branislava Nušića 7.

Telefon: +381 (0) 24 670-785

E-mail: intertravel@eunet.rs

Opis: Licencirana turistička agencija

 

JP SUBOTICA-TRANS

Adresa / Lokacija: Matka Vukovića 9.

Telefon: +381 (0) 24 555-466

E-mail: ta.sutrans@gmail.com

Sajt: http://turizam.sutrans.rs/

Opis: Licencirana turistička agencija

 

JUNIOR TRAVEL

Adresa / Lokacija: Branislava Nušića 6

Telefon: +381 (0) 24 558-820

E-mail: travel.junior@gmail.com

Sajt: http://www.juniortravel.rs/

Opis: Licencirana turistička agencija

 

PROFFIS

Adresa / Lokacija: Dimitrija Tucovića 2.

Telefon: +381 (0) 24 600-660

E-mail: info@proffis.rs

Sajt: www.proffis.rs

Opis: Licencirana turistička agencija

 

SAM

Adresa / Lokacija: Matka Vukovića 3/a

Telefon: +381 (0) 24 558-333

E-mail: office@samsubotica.com

Sajt: www.samsubotica.com

Opis: Licencirana turistička agencija