Такси

Такси удружења у Суботици +381 (0) 24 970, 9766, 9788, 9789.... Такси удружења на Палићу +381 (0) 24 754 754, 755 777... Такси тарифе: просечна цена старта је 0,5€ а просечна цена пређеног километра је 0,5€ - у динарској противвредности.