Апликације

Апликација је урађена је на три језика – српском, мађарском и енглеском и њеним инсталирањем на "паметне телефоне" или таблет рачунаре туриста добија све информације о Суботици сажете на једном месту - о саобраћају, смештају, ресторанима, кафеима, винаријама, архитектури, културним местима, Палићу, Лудашу, Келебији, фестивалима и манифестацијама.

Од маја 2013. године садржај је доступан и на немачком језику.

Целокупан садржај апликације је лоциран на мапама Суботице и Палића, уписане су географске координате те је проналажење објеката у граду знатно олакшано.

Google Play Store